Het ontstaan

December 1989. het Roemeense volk komt in opstand tegen de regering. Na de val van dictator Ceaucescu is het Rode Kruis er snel bij om humanitaire hulp te verlenen in dit totaal ontwrichte land. Met name de gezondheidszorg en speciaal de tehuizen van lichamelijk en verstandelijke gehandicapten, psychiatrische patiënten en bejaarden werden als eerste geholpen. Deze zwakken in de samenleving waren weg gestopt, aan het oog onttrokken, waren niet te gebruiken en dus bestonden ze niet. Bij een van deze hulpprogramma's was ook een medewerker van de Paulus Stichting betrokken. Na zijn terugkeer in Nederland met schrijnend fotomateriaal en mensonterende indrukken was er maar een motto: HELPEN HELPEN HELPEN.

Feiten op een rij
De inrichtingen zijn werkelijk plaatsen waar deze mensen werden weggestopt voor het oog van de wereld. Hier kwijnen deze hulpbehoevenden werkelijk weg in eenzaamheid en ellende in duisternis stank en armoede. Met geen pen te beschrijven. Er werden hulpprogramma's opgestart met verpleegkundigen uit de gezondheidssector. Op allerlei gebied moet men zoeken naar de juiste weg, zowel politiek als economisch. De achterdocht onder de mensen, gekweekt door het regiem, evenals de corruptie is moeilijk te bestrijden en heeft tijd nodig. De infrastructuur ligt plat en komt maar moeizaam op gang. Onder deze omstandigheden vond in 1990 het eerste transport plaats, niet wetende wat ons te wachten stond. Prioriteit heeft het Camin Spital te Husi, waar ca. 400 lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen (waarvan enkele met hiv. besmetting) en bejaarden worden verzorgd. In 1992 werd er een stichting opgericht.

Myosotis
De stichting Myosotis verleent humanitaire hulp aan tehuizen in en rondom Husi. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Sittard en heeft ten doel; Het inzamelen van geld en goederen en deze te gebruiken ten gunste van de bewoners van deze instellingen. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het werven van fondsen en verder allerlei wettelijke middelen. De leden genieten geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks verzorgen wij een transport naar Roemenië. De medewerkers van de stichting verlenen hun diensten op basis van vrijwilligheid. De hulpverlening bestaat uit het aanbieden van goederen, waarbij de stichting garant staat voor optimale zekerheid bij transport en distributie. In Roemenië werken we samen met de inspectie van volksgezondheid in het district Vaslui. De afstand tussen Sittard en Husi, dat ligt aan de grens van Moldavië, is ca. 2175 km. Het stadje heeft ca. 32000 inwoners. In de omgeving is kleinschalige land en wijnbouw. Industrie is er niet veel en het ziet er vervallen uit. Veel te kopen ter plaatse is er niet, de schappen zijn veelal leeg.

Huisvesting
De gebouwen van het kindertehuis en bejaardenhuis zijn in 1978 getroffen door een aardbeving en door gebrek aan geld en materialen nooit opgeknapt. Verwarming, verlichting en watervoorziening laten het geregeld afweten. De meest elementaire hygiënische voorzieningen ontbreken, het stinkt er vreselijk en het wemelt er van het ongedierte. Er is veel te doen. De bevolking is vriendelijk, behulpzaam en zeer gastvrij.

Anno 2006
De situatie is sterk verbeterd en mede door uw hulp kan er menswaardig geleefd worden. Ongedierte en stank zijn verdwenen, de hygiëne is stukken beter. Het is nu ook mogelijk om ter plaatse materialen en goederen te kopen. De instellingen zijn nu een voorbeeld voor de gezondheidssektor op het gebied van hygiëne organisatie en opleiding. Het sterfte cijfer is terug van 70% naar 5%. Er is echter nog genoeg te doen, daarom willen we ons blijven inzetten om te helpen. De psychiatrische inrichting Schineteia, een situatie met geen pen te beschrijven, is gesloten. De meeste bewoners leven nu in Malaësti in een oud ziekenhuis, ooit gesticht door een Nederlandse arts, onder goede omstandigheden. Het bejaardenhuis is heel goed vooruit gegaan. De hiv. kinderen wonen nu bij Italiaanse nonnen midden in de stad waar ze goed worden verzorgd. Ze ontvangen aids remmende medicijnen en naar omstandigheden gaat het goed met ze. Er is niets mooier om gelukkige mensen te zien, in een omgeving die ze verdienen. Dit alles is alleen mogelijk als u ons helpt.

Myosotis dankt u namens alle bewoners en medewerkers van deze instituten voor uw hulp.