ANBI-gegevens

Wij zijn een stichting met als doelstelling / beleidsplan:

Het inzamelen van geld en hulpgoederen ten behoeve van mensen in Roemenie waar hulp naar oordeel van het stichtingsbestuur nodig is.

Hoe proberen wij ons doel te bereiken?

Door jaarlijks de door ons ingezamelde goederen te versturen naar Oost Roemenie. De stichting brengt alle mogelijke hulpgoederen naar instituten van mensen met een beperking, bejaardentehuizen, opvang ongehuwde moeders, en scholen. De sociale voorzieningen in zijn slecht.

Niemand van onze mensen ontvangt een vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden. Daardoor is de stichting in staat om de ontvangen gelden te besteden aan het doel waarvoor ze gegeven worden.

Het begeleiden van de transporten wordt uiteraard ook door de begeleiders zelf betaald.

 

Onze financiële jaaroverzichten zijn te downloaden als PDF bestand:

Balans 2015

Balans 2016

Balans 2017

Balans 2018

 

Klik HIER voor meer informatie over alle activiteiten van de Stichting Myosotis.